President Bradley Installation Ceremony - ISUphoto
DSC_9498Installation

DSC_9498Installation