President Bradley Installation Ceremony - ISUphoto
DSC_9495Installation

DSC_9495Installation