President Bradley Installation Ceremony - ISUphoto
DSC_9500Installation

DSC_9500Installation