President Bradley Installation Ceremony - ISUphoto
DSC_9501Installation

DSC_9501Installation